ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :20 ก.ย. 2561 16:38

13.20

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

404,700

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,331,250

มูลค่า (บาท)

13.20

ราคาเปิด

13.20

วันก่อนหน้า

13.00

ต่ำสุด

13.30

สูงสุด

13.20 / 240,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.30 / 290,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.00 - 13.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.10 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type