ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :18 ม.ค. 2562 16:30

11.70

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

78,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

914,400

มูลค่า (บาท)

11.80

ราคาเปิด

11.70

วันก่อนหน้า

11.70

ต่ำสุด

11.80

สูงสุด

11.70 / 200,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.80 / 1,000,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.70 - 11.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type