ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :25 ก.ค. 2560 16:37

11.00

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

457,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,027,350

มูลค่า (บาท)

11.00

ราคาเปิด

11.00

วันก่อนหน้า

11.00

ต่ำสุด

11.10

สูงสุด

11.00 / 1,473,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.10 / 933,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.00 - 11.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 11.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type