ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :22 มี.ค. 2561 16:39

12.00

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

21,500

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

258,000

มูลค่า (บาท)

12.00

ราคาเปิด

12.00

วันก่อนหน้า

12.00

ต่ำสุด

12.00

สูงสุด

12.00 / 279,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.20 / 20,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.00 - 12.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 12.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type