ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :13 ก.ค. 2561 16:35

12.50

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

550,100

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,831,240

มูลค่า (บาท)

12.40

ราคาเปิด

12.50

วันก่อนหน้า

12.40

ต่ำสุด

12.50

สูงสุด

12.40 / 2,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.50 / 131,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.40 - 12.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.00 - 12.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type