ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :22 ส.ค. 2561 12:20

12.70

ราคาล่าสุด

+0.10  (0.79%)

เปลี่ยนแปลง (%)

71,200

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

901,130

มูลค่า (บาท)

12.60

ราคาเปิด

12.60

วันก่อนหน้า

12.60

ต่ำสุด

12.70

สูงสุด

12.70 / 9,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.80 / 10,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.60 - 12.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.00 - 12.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type