ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :19 ต.ค. 2561 16:37

12.70

ราคาล่าสุด

+0.20  (1.60%)

เปลี่ยนแปลง (%)

114,500

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,433,550

มูลค่า (บาท)

12.60

ราคาเปิด

12.50

วันก่อนหน้า

12.50

ต่ำสุด

12.70

สูงสุด

12.50 / 254,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.70 / 11,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.50 - 12.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.20 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type