ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :14 ธ.ค. 2561 16:35

12.50

ราคาล่าสุด

+0.20  (1.63%)

เปลี่ยนแปลง (%)

7,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

87,500

มูลค่า (บาท)

12.50

ราคาเปิด

12.30

วันก่อนหน้า

12.50

ต่ำสุด

12.50

สูงสุด

12.30 / 104,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.50 / 68,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.50 - 12.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type