ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :24 พ.ย. 2560 16:36

11.60

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

5,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

58,000

มูลค่า (บาท)

11.60

ราคาเปิด

11.60

วันก่อนหน้า

11.60

ต่ำสุด

11.60

สูงสุด

11.50 / 22,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.60 / 485,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.60 - 11.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 11.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type