ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :21 พ.ค. 2561 16:36

12.30

ราคาล่าสุด

+0.10  (0.82%)

เปลี่ยนแปลง (%)

100,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,230,000

มูลค่า (บาท)

12.30

ราคาเปิด

12.20

วันก่อนหน้า

12.30

ต่ำสุด

12.30

สูงสุด

12.20 / 1,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.30 / 232,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.30 - 12.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.60 - 12.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type