ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :22 ก.ย. 2560 16:37

11.30

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

7,400

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

83,620

มูลค่า (บาท)

11.30

ราคาเปิด

11.30

วันก่อนหน้า

11.30

ต่ำสุด

11.30

สูงสุด

11.20 / 190,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.30 / 2,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.30 - 11.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 11.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type