เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :19 ม.ค. 2561 16:38

11.80

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

90,500

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,067,690

มูลค่า (บาท)

11.70

ราคาเปิด

11.80

วันก่อนหน้า

11.70

ต่ำสุด

11.80

สูงสุด

11.80 / 13,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 21,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.70 - 11.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 11.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %