เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :15 ก.พ. 2562 16:37

12.20

ราคาล่าสุด

+0.10  (0.83%)

เปลี่ยนแปลง (%)

2,600

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

31,720

มูลค่า (บาท)

12.20

ราคาเปิด

12.10

วันก่อนหน้า

12.20

ต่ำสุด

12.20

สูงสุด

12.10 / 603,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.20 / 47,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.20 - 12.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %