เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :20 เม.ย. 2561 16:35

12.00

ราคาล่าสุด

-0.10  (-0.83%)

เปลี่ยนแปลง (%)

277,700

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,332,400

มูลค่า (บาท)

12.00

ราคาเปิด

12.10

วันก่อนหน้า

12.00

ต่ำสุด

12.00

สูงสุด

11.90 / 52,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.00 / 68,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.00 - 12.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 12.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %