เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :24 พ.ย. 2560 16:36

11.60

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

5,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

58,000

มูลค่า (บาท)

11.60

ราคาเปิด

11.60

วันก่อนหน้า

11.60

ต่ำสุด

11.60

สูงสุด

11.50 / 22,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.60 / 485,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.60 - 11.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 11.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %