เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :14 พ.ย. 2561 16:36

12.90

ราคาล่าสุด

-0.10  (-0.77%)

เปลี่ยนแปลง (%)

90,600

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,175,780

มูลค่า (บาท)

12.80

ราคาเปิด

13.00

วันก่อนหน้า

12.80

ต่ำสุด

13.10

สูงสุด

12.90 / 121,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.00 / 5,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.80 - 13.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.20 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %