ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

12.00 THB
-0.10 (-0.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
277,700

NAV

8.8130 THB
+0.0686 (+0.78%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,404,466,188.59