ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

11.60 THB
+0.10 (+0.87%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
847,000

NAV

8.7444 THB
-1.4013 (-13.81%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,370,196,405.05