ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

12.50 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-

NAV

8.8686 THB
+0.0556 (+0.63%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,432,259,918.04