ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

11.50 THB
-0.10 (-0.86%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
503,400

NAV

10.1457 THB
+0.102 (+1.02%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
5,070,539,349.16