ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

12.90 THB
-0.10 (-0.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
90,600

NAV

9.2749 THB
+0.4440 (+5.03%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,635,306,753.12