ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

11.00 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
457,000

NAV

10.0437 THB
+10.0437 (+0.00%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
5,019,544,938.32