ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

11.70 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
78,000

NAV

9.2749 THB
+0.4440 (+5.03%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,635,306,753.12