ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

12.50 THB
+0.20 (+1.63%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,000

NAV

9.2749 THB
+0.4440 (+5.03%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,635,306,753.12