ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

11.30 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,400

NAV

10.1457 THB
+0.102 (+1.02%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
5,070,539,349.16